Training ‘lef en motivatie’

Met onze methode ‘lef en motivatie’, willen we de leerling trainen met meer zelfvertrouwen naar school te gaan.

Faalangst

Mooie cijfers halen, zorgen dat je overgaat en dat je het diploma haalt. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms wordt de druk zo groot dat je op het moment van presteren niet meer goed kunt nadenken en onnodige fouten maakt. Dan raak je dus geblokkeerd.

Zo kun je ook geblokkeerd raken als je te perfectionistisch bent en nooit met minder dan 100% genoegen neemt. Dan zie je door de bomen het bos niet meer en kunt geen evenwichtige verdeling van de werklast maken.

Een andere valkuil is uitstelgedrag. Hierbij wordt vaak het argument gehanteerd dat men beter presteert en opneemt vlak vóór de deadline, de toets of het examen. Uitstel gedrag wordt vaak gezien als luiheid maar is het niet. Niet zelden komen leerlingen hierdoor in tijdnood en het kan ook leiden tot frustratie en schuldgevoel.

Examenjaar

Het examenjaar is, wat spanning betreft, het zwaarste jaar van de schooltijd. Bij sommige leerlingen slaat de examenstress toe omdat het over grote stukken stof gaat en er zoveel meer van afhangt. Dit maakt het extra lastig structuur aan te brengen in wat gedaan moet worden.

    • faalangst
    • perfectionisme
    • pestgedrag
    • uitstelgedrag
    • examenstress

Deze vormen van stress kunnen leerlingen doen belanden in een vicieuze cirkel en maken dat ze weinig of geen plezier hebben in school. Het belemmert de leerling ook het beste uit zichzelf te halen.

Met onze training ‘lef en motivatie’ helpen we de leerling hier beter mee om te gaan en met meer zelfvertrouwen naar school te gaan.