Leerstrategieëntest

Er zijn kinderen van wie we in eerste instantie denken dat ze niet goed kunnen leren. Ze lijken zich niet genoeg te kunnen concentreren, of doen wel hun best maar krijgen geen grip op de stof.

Methode

Howard Gardner, psycholoog aan de Harvard Universiteit, raakte er na extensief onderzoek van overtuigd dat intelligentie niet een op zichzelf staande eigenschap of bekwaamheid is, maar een totaal van een aantal verschillende mentale bekwaamheden.

Na zijn onderzoek kwam hij tot de conclusie dat iedereen kan leren. Er bestaan alleen grote verschillen in de manier waarop men dat doet. Ieder mens verwerkt informatie op zijn of haar eigen manier. Hierop is de MILS-test, de Meervoudige Intelligentie LeerStrategieën-test gebaseerd.

In het reguliere onderwijs wordt de lesstof over het algemeen op een manier aangeboden waarbij sterk de nadruk ligt op geschreven tekst. Dit lijkt voor de hand liggend, maar het is niet voor alle scholieren even prettig of effectief. Er zijn leerlingen voor wie het veel beter zou werken als de stof (ook) door middel van luister- of beeldmateriaal aangeboden wordt.

Om leerlingen zo efficiënt mogelijk met hun tijd en talenten om te laten gaan, is het nuttig hun leerstrategieën vast te stellen. Met die informatie kunnen we hen de juiste adviezen en hulpmiddelen aanreiken.

Test

Bij Huiswerkbegeleiding OOST is het daarom mogelijk onderzoek te laten doen naar de leerstrategieën van uw kind. Dit onderzoek geeft inzicht in de wijze waarop uw kind het liefst en het gemakkelijkst informatie tot zich neemt en zo efficiënt en prettig mogelijk leert.

Ouders en leerlingen krijgen een verslag van de testresultaten, waarin ook adviezen en eventuele hulpmiddelen besproken worden.