Huiswerkbegeleiding

Leerlingen vinden het niet altijd eenvoudig hun schoolwerk goed te structureren, zeker in deze tijd waarin steeds grotere zelfstandigheid gevraagd wordt. Voor middelbare scholieren uit Hengelo, Enschede en omgeving biedt Huiswerkbegeleiding OOST daarom huiswerkbegeleiding. Een aantal middagen per week worden de leerlingen begeleid bij het maken van hun huiswerk. Zij leren zich beter te concentreren, ze leren hun huiswerk goed in te plannen en, het belangrijkst: ze leren leren!

We stemmen de begeleiding af op de individuele leerling. Die heeft bij ons een vaste coach die gedurende de middagen dat de leerling hier is, intensief contact onderhoudt met hem of haar. Dit heeft als voordeel dat we de leerling leren kennen en kunnen achterhalen wat zijn of haar valkuilen en sterke punten zijn.
De coach maakt een individuele planning met de leerling, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de buitenschoolse activiteiten. Er moet ook ruimte zijn voor sport en spel. Het is juist van belang dat de leerlingen dit met elkaar kunnen combineren en in balans kunnen brengen. De coach neemt, indien nodig of gewenst, ook contact op met school, de mentor of vakleerkracht.

Ouders ontvangen tweemaandelijks een verslag over de ontwikkeling van hun kind, in eerste instantie wat de schoolprestaties en hun werkhouding betreft. Hoe een leerling presteert is echter van veel factoren afhankelijk. Het is niet altijd van belang dat wij precies weten wat de oorzaak is van mindere prestaties, maar we willen in ieder geval de ruimte bieden hierover te communiceren. Zo maken we optimale begeleiding mogelijk.

Veel scholieren hebben baat bij onze huiswerkbegeleiding. Ons programma is zeer geschikt voor leerlingen die moeite hebben met het organiseren van hun planning, leerlingen die begeleiding kunnen gebruiken in verband met faalangst of leerproblemen en leerlingen met een druk buitenschools programma. Maar ook de scholier die gewoon een extra rustige leeromgeving kan gebruiken is van harte welkom.

Programma’s huiswerkbegeleiding

Wij bieden op ons instituut drie mogelijkheden binnen de huiswerkbegeleiding: leerlingen komen 3, 4 of 5 middagen per week.

Ouders en leerlingen maken in eerste instantie samen deze keuze. Na twee maanden vindt een evaluatie plaats waarbij gekeken wordt of de gemaakte keuze in het belang is van de leerling. Wanneer wij moeten vaststellen dat het aantal middagen huiswerkbegeleiding niet toereikend is, zullen wij adviseren het aantal middagen per week te verhogen. Dit advies is atijd bindend. Omgekeerd kan het ook voorkomen dat wij na evaluatie constateren dat het aantal dagen per week omlaag kan of dat de leerling zelfs zou kunnen stoppen. In dit geval is het advies uiteraard niet bindend: iedere scholier die hier rustig wil werken is welkom.

Welk programma de leerlingen ook volgen, zij dienen minimaal anderhalf uur per dag aanwezig te zijn en hun mobiel in te leveren.

Dyslexie en dyscalculie

Dyslectische leerlingen en leerlingen die kampen met dyscalculie, zijn bij ons in goede handen. Ze worden niet alleen deskundig begeleid bij het maken van hun huiswerk maar ze worden vooral bedreven gemaakt in het omgaan met dyslexie of dyscalculie. Niet in speciale trainingen of workshops, maar gewoon bij de dagelijkse taak van het maken van hun huiswerk.