Eindexamentraining

Wij krijgen geregeld de vraag of we ook eindexamentrainingen bieden. Veel leerlingen kampen met vragen rondom het eindexamen, willen graag extra oefeningen maken of willen gewoon wat eindexamentips.

Eindexamentrainingen beginnen in onze aanpak niet in de weken vlak vóór het eindexamen, maar direct aan het begin van het eindexamenjaar. Voor een aantal vakken zelfs het jaar daarvoor. Daarom is deze training bij ons standaard onderdeel van de huiswerkbegeleiding in het laatste jaar.

Ervaring leert dat scholieren hier het meest bij gebaat zijn. Op deze wijze raken ze vertrouwd met deze specifieke toetswijze en zullen ze eerder tegen eventuele tekorten in hun kennis en vaardigheden aanlopen, zodat er nog ruimte is er wat aan te doen. Indien nodig kunnen deze ook nog met behulp van een aantal bijlessen aangepakt worden.

We hebben inmiddels heel wat ervaring met eindexamenkandidaten, van VMBO- tot VWO-leerlingen en met goede resultaten.